Algemeen

Mijnbouw
Christiaan Verwer verzorgt presentaties over wetgeving die van toepassing is op de winning van delfstoffen (zout, olie en gas) uit de Nederlandse bodem sinds 1990.
Hij past de inhoud van deze presentaties aan aan de doelgroep die het onderwijs ontvangt. Zo liggen de accenten bij HMI’s (Leidinggevenden op mijnbouwlocaties) anders dan bij de mannen die op de werkvloer staan. (roughnecks, roustabouts e.d.) Presentaties zijn beschikbaar in zowel het Nederlands als het Engels. Op verzoek kunnen de presentaties worden aangepast.

Transport
Luchtvervoer
Op het gebied van vervoer door de lucht is Christiaan gespecialiseerd in het internationaal vervoer van passagiers en met name hun bagage. Alle bijzondere voorwaarden van luchtvaartmaatschappijen worden door hem in kaart gebracht en verzameld in een database van waaruit via een nog te openen website vliegbagage.nl de gegevens van alle luchtvaartmaatschappijen, die naar of vanuit Nederland opereren, beschikbaar zijn.Naast de gegevens per klasse waarin gevlogen wordt zijn ook veel gegevens over bijzondere bagagetypen als rolstoelen, huisdieren en sportartikelen voorhanden.
Via de website flightluggage.info worden de zelfde gegevens van alle internationaal opererende maatschappijen toegankelijk gemaakt, voorzover deze te achterhalen zijn. In december 2008 zijn gegevens van de maatschappijen die naar en van de Benelux Duitsland en de Baltische staten vliegen reeds beschikbaar. In het voorjaar van 2-009 worden hieraan de gegevens toegevoegd van alle maatschappijen die naar de overige EU-Lidstaten vliegen. Uieindelijk doel is van alle internationaal vliegende maatschappijen de gegevens over vervoer van bagage toegankelijk te maken.

Buisleiding vervoer
Voor het vervoer per buisleiding is Christiaan te gebruiken als inleider op congressen of bedrijfsbijeenkomsten waar hij de wetgeving en andere juridische aspecten van dit vervoer kan belichten. Wat nog niet gemaakt is, maakt hij zelf in de door de klant gewenste vorm.
Ook het voorzitten van bijeenkomsten over vervoerrecht behoort tot de mogelijkheden.

free hit counters
stats